Vu via no hannen

Vuí via no hannen
 ass geschwenn dabannen,
vuun hannen no via,
krascht de Sou et vuum Bia.