Koop

['ko:p]

Kopf

 

de Koop vadrien

den Kopf verdrehen

Daat hoot dia wohl de Koop vadrischt.

Die hat dir wohl den Kopf verdreht.

Di senn ' Koop an n Oasch.

Die sind ein Herz und eine Seele.