Zinoba

['zino:ba]

Zinober

Watt ass daan hei via en Zinaba?

Was ist denn hier los?