vawonnan

[va'wonnan]

wundern

Pass op dat de dich net vawonnas.

Du hon ich mich ganz sching vawonnat.