Eifellexikon

A B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U
V W X Y Z

 

hochdeutsch

Rückübersetzungen

 

A

Aangel

Aaja tocken

aanischt

Aapel

aawa

äänt nom aanaren

Äät

äätebräät

äddi u' merci

abei hullen

Abtritt

Adelchin

Adem

afoaren

afiaren

afrontiert

aizen

allegoa

akääfen

Aldi

amelzen

ammesieren

allseilewes

alt (loos dalast)

an de Reih

an uumachen

anhalen

anhamsen

apacht

aplaatz

apsen

Arsch

Auer

Aussiedlerhof

Auto

awa

Ä, so ääs

B

baachen

Baaia

Baak

Baakes

babbeln

Bagasch

Bai

Baieblääch

Baienheib

Bannebier

bannenzich

bannesnidich

Baseng

baschten

bass en aaner ker

Batralzem

Batschela

Batz

Batzat

Baus

Bääntreedn

Bääcka

Bäät

Bäätien

Bebuaja

Bebuasch

Beedemschin

Beer

Ber

Berd

Beddlschnieda

Bedienung

beienään

Beisaatz

bementeln

Bemmesin

Beaja

beij

Beitzin

Berstaand

beseln

Bessa

bestoot

betrebst

betuppen

bezen

Bezmaschien

Biddi

Biea

Bierepääfa

Biescht

bieschten

Biet

Biffjin

blaakisch

Blafon

bläksen

bleden

blinxen

Blobaren

Blotwooscht

boabes

Boll

bollaren

Bommelskaap

Bonanza

Bonzel

Bonzelkap

Boor

Borscht, harte

Borscht, feine

bossich

Bottaauto

botzen

Boua

Bouchbiet

Bouchlap

Bouken

boußenzich

Boutz

Bouwoll

Box

Bösch

Braand

Braddela

Brass

Bratsch

Brelek

brellen

Brisem

broodisch

brutscheln

Brutt

Buddel

Buddik

bufen

Bulldog

Bulldog fahren

Bulldogkessen

Bulle

Bunes

Bungen

Bungeschlupp

Buuschtebenna

Büajamäästa

C

Charme

Cola-Asbach

D

daa je

daa' ma weasch

Daach

daai

Daasdisch

daat

da' lo

da' losse ma wie et ass

Dackes

daialich

daheermaachen

daien

Daifi

Daifinka

dalast

daneewicht

dano

dappat

Dappchin

Dappes

daronst

d'ass wie et ass

Daun

Däächen

Dääsch

däkka

De Loen

deck don

deien

Dejßel

Dejwel

Demel

Demelpitta

dempen

dennicht dewicht

Deppen

Deppeflecker

Deppekoch

Deppen

Dez

Dia

Dialekt

dichdich

Diea

Diel

Dielendoap, Diedeldoap

Diema

Diesel

dingeln

Disco

Diwi

dochen

Dokda

dokdan

Dokdisch

Dommkapp

Dof

doa

don

Dorf

Dorffest

Dommbraddela

Dommkoop

Dommlackes

Donnakeil

Donnischdich
Dou lo

doagon

dräkisch

dräschen

drien

Driwuam

drommromm

druun, drop an davuun

Duaschenaana

Duaschenään

dewischt Koma

drumen

Ducksal-Zinkel

Dupp

Dus

Dutzelgritt

duudan

E

eabeln

earenz

Eifel

Eifeler Küche

Eifelkrimis

eijo daan

eijo da'ma weasch

empich

Ernte

Essen

Ewdseijt

ewelzich

Eweräch

F

Fackat

Fahrrad

Famielisch

Fatz

Fääscht

fämmen

featen

Feescht

Fensterschmeißen

Feiaoond

Feld

fellien

Fernsea

Feiawea

Fewa

Fichsääl

fiadischt

Finksches

Fippchin

Fisematenten

Fitzin

Flaantes

Flap

flappesich, Flappes

Fläel

flegg

Fleppchin

Flieh sechen

Fliescht

Flitsch

fliwen

Floa

Flux

Foaz

foatztrechen

Foda

Foobeln

Foosbock

Foosischt

Foß

fouteln

föötzen

Fra

Fraamensch

Fraegemeinschaft

Frääsch

freiweg

Freizeit
freckeln

frecken

freden

frekkt

Fress

friem

friemeln

Friemen

Frisör

Fruuscht

freja

Frejoa

fru

Funz

fuppich

Fuur

fuuselich

Fußball

Futt

G

Gaaks

gaaksen

Gaalien

Gadebutsch

Gadengen

Galem

Gamm

garreln

gaubsen

gääkich

Gäänd

Gääscht

Gääß

gea hoon

Gebai

Gebääs

Gebrell

gedaama

Gedääks

Gedens

Gedieba

gedou

geedelich

geel

Geelhänßin

geen

Gefea

geff dich

Gegend

Gegelsten

gejpen

Geld

Geldsaak

Geling

Gemanerot

Gemelter

Gemömmel

genoo

Gepepplichmell

geroden

Gerolstään

Geschea

Geschess

Geschwätza

gesta

Getrewel

gett et da' bal

gewoa geen

Gickes

Gier

Giewelpissa

gih

gillien

glawen, glaws de aawa

gledisch

Gleichberechdijung

glott

Goat

godahaand

goden Dach

gooksen

Good

Goowel

Got

Grapp

Grappwais

Grääf

greilich

Grendl

Grewen

groch

Grond a' Boden

Grussmoul

greßen

griebeln

guesch

Guejat

gueje Rappat

Gurmang

Guuzin

H

Haaikupp

Hackaschness

Hadien

Haff

hal doch opp

Hallien

Halschent

Halwaowendkoaf

hamelich

hameln

Hamparen

haandeln

hannaher

hannawanns

hannawennisch

hannemen

hannerecks

hannerom

hannevia

hanneviarom

hannisch

Hanns

hanochat

has

hätt

Hää

Häämischt

Hännessin

Hea

Heagott

Heast

heen

Heeselta

Heibleiwskoa

Hejp

Hellen

Hellijen

Hendscha

Henkl

Henkelcha

Henna

hennan

hennicht

hent

heseln

hesitieren (zögern)

hetscheln

Hett brennen

Hickat

Hiem

hiemeln

Hiemeldeachin

Hieß

Hiewel

hih

hinken

Hippelhaißin

hippeln

Hoat

Hoof

Hollända

Holgäns

Homen

Honadef

Hond

Hoom

Hoosen

Hossel

hosseln

Hossbes

Hot

Houb

Huffat

huffatich

Hujel

Hulda

hullen/hoalen

Humor

huppen

Huschzeit

huuweln

Hü doü

I

Ich liebe dich

Idrijen

iewa

ischdns

iwarisch

iwisch hea

J

Jeck

jecken

jeizen

jemmich

jidvaäänen

jift

Jingelchi

jingsn

juckeln

Jiss

Joffa

Joggen

K

Kaamp

kaasten

Kaap

Kaapes

Kaapeskop

Kaatz

kaatzen

kaatzich

Kabaisjen

Kabuff

Kaffee trinken

kahlen

Kaidel

Kale schaiwen

Kalef

Kameedi

kamod

kanarich

Kand

Kandsdof

Kaniel

kappen

Kawächereck

Kääfa

kää Fatz

Källefin

Kea

kearen

Kelten

kemmalich

kennich

kenns de hätt net kenns de moa

Kepp

Kerel

kessen

kettelich

ketteln

Ketteler

Kewarek

Kiach

Kiachgank

Kiames

Kiap

Kiedel

Kießkääp

Kießqwanten

Klääper

Klabba

klabbare gon

klammen

Kleppel

Klixa

Klouster

kluunschen

Knaifjen

knaschtisch

Knausat

Knääf

Knääf schnäddn

Kneipchin

knellen

Knelles

knescheln

Knettel

Knetzel

Kniedelchin

knieweln

knikarisch

Knipp

Knop uun da Baack

knoterich

knotern

Knoterpitter

Knuusel

Koa

Koaschnatz

Koascht

Koffa

Koh

kollan/kollern

Kolter

Komb

Koob

Kooda

Koodabungen

Koop

Koos

Koscht

Koster

kostern

Kotz

Koutsch

Kovi

Krabatzat

krabatzich

kraien

Krebink

Kreddeblääch

krääschen

krejschen

kriaschen

Kriauen

kricksen

kriedelich

Kriemel

Krischeln

krollisch

Krom (zweiter Heuschnitt)

Kromm

kromp

Krompa

Kromparebriddacha

Krop

kropen

Krouter

Krung

Kuabel

Kuh

Kullang

Kultur

Kundel

Kupp

Kuppher

Kures

Kutsch

kuuschtisch

Kuusing

Kuwwer

kwääch, Kwäächen

Kwiesel

L

Laanter

labbarisch

Laiskaul

Lappes

Lausat

läen (solle ma ees läen)

läfich

Lämmeßin

Läp

Lääfelsgeschea

Lea

leedich

Leff

lesen

lev

lev Kand

lev Meisjen

lewen Hoos

Lewerkerlchen

Liebe

Loft

loos

Lousangel

loustern

Luppes

Lusen

Luxemburg

M

maach doa

maach viaruun

maach net

Maanskerel

Maarijuusebetta

Maißin

Maiskienich

Majuunika

makisch

malad

Mastepudel

matzen

Määboom

Merdel

Mellich

Mellichauto

Mellichkwoot

Meenchen

med wie en Hond (Club Med)

meffeln

Mettesroh

Mest

Mestkerel

Mestkupp

Mista

Miweln

moa

Mode

moffeln

Molber

molen

Moll

Moltroff

Mondboxen

Mool

Moped

Morkolf

Mossdat

mounzen

Moutsch

Möhnen

Muatn

Mupp

Musik

Muunes

Muusik

N

naakisch

Nastkwaak

Natur

nälen

neanz

nealäen

Neckamann

neipen

nää

Nof

Nol

Nonnefeaz

Noond

Noutzen

O

Oabel

Oabicht

Oasch

oatzeln

Ommeln

onnern

Oos

op de Stapp

op Trapp sen

oselich

ousfoaren

Owien

P

Paan

Pankoch

Paans

Paanzat

Paielchin

Paltung

Pabeya

Packloch

Palaawa

Pallbaré

pass op

Pastuur

Patringat

Pawei

Pazlejn

Päng

Pääsch

Pääta

Pead

Pecklisch Mell

Peed

Peedchin

peffan

Pell

perteln

pesbaren

pettschn

Petz

piedeln

Piercing

Piersch

Pittadommeldich

pinschen

Plak

Platt

Pläätel

plääteln

Plek

Ploch

Plenna

plennern

Pletsch

Ploda

Poar

Poat

Politik

Pompel

poßen

Pottschamp

Pöll

Präckt

Pretsch

priejeln

Priem

Promm, Prommen

prosseln

Pudel

Pull

pullriecht

Putten

Puurett

Q

Qwanten

qwääsch

Qwerkapp

Quelle

Qwetsch

Qwetschbeddel

Qwetschentoat

R

raafen

raazisch

Rad foaren

rampelisch

Rank

Rappat

rappich

Räbbi

rääpsen

Rääsch

Rem

reseln

ret

Rhabarbableeda

Rickes

Ried

Rienschelt

riescht reißen

riescht rous

riewa

Rih

Roff

rolzen

rommkraien

romelsich

romelsich Loda

Romelspitta

Rommel, Rommeln

rompeln

rompen

Rondel

ronderomm

roppen

Rout

rungsen

Rup

Ruppat

S

Saakdoch

Saakgesiecht

Saalev

Saamsdisch

saat

Sack Zement

Sai

Sakat jiss

sampen

Sau

Säommes

säächen

Säächkoda

Säächmunes

Schaaf

schaalkisch

Schaanz

Schach

Schaffbox

schaffen

schaffe' gon

schai

Schaia, de Schaia uum brennen hoon

schaimen

schallich

Schandam

Schang

Scharettchin

schauern

Schääd

schäpp

schearen

schedden

Scheed

scheele Saak

Schella

Schepp

Scherz

Schessa

Schiabel

Schiereschleffa

Schierien

Schifa

sching

Schingen

Schippchin

Schlaken

schlamp

Schlapes, schlapen

schlawenzeln

Schlääk

Schlejter

Schleß

Schlieberchen

Schliwen

schloschtn

schlofen

Schliet foaren

Schloch

Schloff

Schlop

Schlupp, trinks' de' Schlupp Bea

Schluri

schmaachen

Schmaant

Schmackes

Schmatt

Schmääßba

Schmälzbaren

Schmeer

schmeerlääfeln

Schmett

Schnappel

schnappeln

Schnaß

Schnääkat

Schnääkischkääten

Schnääfl

schnejzen

Schness

Schnessat

Schnieden

schnoodern

Schnop

Schnoua

Schnouz

Schnuudel

Schnuudela

schnuudelisch

Schoaz

Schofsonndisch

Schollentrappla

schood

Schoostich

Schoop

Schottel

schoufel

Schouten

Schrapp

Schränga

schroh

Schull

Schullja

Schunk

Schwein

Schwelles

schwoaden

Schwoat

Sedel

sejlääßisch

Sektbar

sier

Sill

Silo

Siloclimbing

Siloranch

Silowalking

simmelieren

Sink

Sinkel

Sommerschlussverkauf

so mol

Solpa

Som

sondes

Sondesstot

Sondich

Soodel

Souapääta - Souagoot

Souarampel

Soubeddl

Spakelter

spatz

Spelz

Spennschin

Spess

spielisch

Sping

Spingel

spingsen

spraden

Sprudelbaal

sputzen

Staadt

Staal

Staang halen

staiwe Rickes

stännisch

stärisch

Steaskapp

Steyp

Steck

stecka

Steckaisen

Stejp

stejpen

Stejtzin

Stellasch

stelpen

Stelleptienes

steppeln

Stetzdielche

stiechten

Stinkat

stinkichen Hoffat

Stinkstiewel

stompich

stots

Stout

Steckeisen

streichen

Stremp

streppen

Strih, dou bass su demelich wie Strih

Stroß

Strouch

stroweln

Strunk

Stubbi

Stubbifliegen

Stupp

Stußnickel

Stuuf

Suudel

Suuma

Südeifel

Sylvester

T

tachteln

Tag

Taima

Takeschaaf

tanzen

Tääsch

telpesich

Theata

Thek

tocken

tommeln

Tonesta

Topat

topisch

Totergritchin

totern

Toternickel

totteln

Traach

Tracht

traanteln, Traanteler

tranken

trappeln

Trappla

Tratsch

Treera Höni

trecking

treftich

Trejpen

Trepp, Treppchin

Trepplika

Treppsen

Treppstrelles

treschen

Trien, Trienes

Trier

triezen

Tring

trompeln

Trompel

Troof

Troota, trootan

tröötn

Troufat

Troufel

Troufnoos

Trouliecht

tuakeln

tualutzen

Tuaneckel

tuppen

Tuubak

tuudeln

Tuut, dou bass vielleicht en Tuut

U

Uaren, bei den Uaren hullen

Uhreschleffa

Urlaub

Usdan

Usdadaach

uukären

uunhalen

V

vabroot

vabrutscheln

vadie dich net

vadräschen

valaangern

vatrid'ich

vahonzen

Vailchin

Vakehr

valaangan

vamaach

vajecken

vaspellicht

vastoppen

vawonnan

vazehlen

Vääspa

Verwölef

via bej an hanne widda

viarom

viaruun

vicht

Viez

Vuawatz

vuawatzich

Vuel

vuun sich sen

vuureln

W

Waafeln

waakrich

Wad

wais

Wakeltisch, Wakelter

Wahn

wall aawa

wall gäät et aawa doa

Wand

Wandkraaft

Wann

Wanta

wann et ich belifft

Watt

Watt ass daan hei los?

wattawalldahei

Wääk

Wääschdesch

Wääß

weasch daat

Weat (Wirt)

Weatschaft

Weeda

weedan

Weihnachten

Weihwaaßakembchin

wejßen

Weak

Wedd

Wek

Welkisch Kniedeln

Wellschwejn

wensch

wenzeln

Wiabeln

wiafen

wiaksen

wiebelich

wiebeln

wieman

winni

Wies

Wiesbom

Wietfra

Woll

Woollef

Wona

Woß

Wouch

Wölker

Wuambatzisch

Wullang

Wuurischt

X

Y

Yeng

Z

Zalot

Zalotefrißa
Zanterwilli

Zarop

Zaropeschmea

Zaunwerfen

zääken

zäddich

Zänn

zecken

Zejt beden

Zeit hullen

Zement mol

zessen

ziakeln

ziapsen

zielen

Ziewa

Zif

Zinkel

Zinoba

zoicht

Zippchin

Zippes

Zockabung

zockeln

Zom

Zoores

Zopp

zoppen

Zunk

zuppen

Zuppes

zuunien

zwaffen

zwää, zwu, zwing